Howeko blijft dicht tot na de zomervakantie

Het gaat inmiddels weer wat beter met de corona-uitbraak. De maatregelen hebben geholpen, maar dat betekent niet dat we er al zijn. Het bestuur van Howeko heeft besloten om met openen te wachten tot voorlopig 1 september. Hoe de heropening dan plaats vindt, hangt af van de ontwikkelingen in de maatschappij. Wat wordt de veilige afstand en welke activiteiten kunnen op die basis worden hervat? Onze bezoekers horen tot de meer kwetsbare mensen en daarom blijven we graag aan de veilige kant. We houden u op de hoogte.