Coronavirus: HoWeKo sluit de deuren tot 1 april

13 maart 2020

Het bestuur van HoWeKo heeft besloten voorlopig alle activiteiten - in ieder geval tot 1 april - stop te zetten. De situatie in ons land (richtlijnen RIVM) wordt door ons op de voet gevolgd en wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Zodra het sein veilig is, gaan we weer open.

De sluiting wordt ook kenbaar gemaakt in de lokale media en via facebook van de MLK (MooiLaarbeekKrant).

 

Een en ander betekent ook dat de voor volgende week vrijdag geplande jaarvergadering zal worden verschoven naar een later tijdstip. Daarover worden de begeleiders tijdig ingelicht. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u die melden op

HoWeKo: info@howeko.nl

 

11 maart 2020

Bij een van de bezoekers van Howeko is een coronabesmettting geconstateerd. Deze bezoeker is op 27 februari voor het laatst aanwezig geweest, waardoor de door het RIVM vastgestelde incubatietijd rujim verstreken is. Zover bekend hebben zich geen verdere ziektegevallen voorgedaan. Uiteraard blijft voorzichtigheid geboden. Het bestuur heeft besloten om Howeko niet te sluiten. Er is gezorgd voor een ontsmettingsmiddel en er wordt verwacht dat bezoekers met verkoudheid, koorts of griep voorlopig thuis blijven. Het bestuur volgt de situatie nauwlettend en zal zo nodig nadere maatregelen nemen.