Coronavirus, Howeko blijft dicht tot minimaal 7 april

In ons vorige bericht maakte het bestuur melding van een sluiting tot 1 april.  Inmiddels zijn we weer wat verder en de overheid heeft op advies van het RIVM de openingstijd van scholen, sportclubs, eet- en drinkgelegenheden gesteld op 7 april. Het bestuur van Howeko conformeert zich aan de adviezen de overheid en RIVM. Dat betekent niet automatisch dat Howeko ook op 7 april open zal gaan. Dat hangt af van de dan geldlende omstandigheden. Wij hechten zeer aan de gezondheid van onze bezoekers en vrijwilligers, en daarom neemt het bestuur geen enkel risico. Wel spreken we hoop uit dat we binnen afzienbare tijd weer kunnen gaan draaien, maar dan op een moment dat alles weer veilig is. Wij houden u op de hoogte.